jazyk cz

There is nothing so powerful as an idea whose time has come

Img: illustration

ZPYŇOVACÍ JEDNOTKY BIOMASY DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ
GB Gasifired europe

Zplyňovací jednotka je v podstatě chemický reaktor, kde se uskutečňuje několik tepelně-chemických procesů, jako jsou pyrolýza, spalování a redukce.

Většinu biomasových materiálů, jako jsou dřevo, dřevěné uhlí, sláma, tráva, výhony rýže atd., je možné přeměnit v plynné palivo, známé pod termínem „generátorový plyn“, které sestává z oxidu uhelnatého, vodíku, oxidu uhličitého, metanu a dusíku. Ve srovnání se zemním plynem anebo kapalným ropným plynem má tento plyn nižší výhřevnost (1 000–1 200 kcal/nm3), ale je možné jej spalovat přímo s vysokou účinností a s dobrou možností regulace bez vývinu kouře. Teplota plamene generátorového plynu může dosahovat až 1 100 °C. Každý kilogram vzduchem sušené biomasy (obsah vlhkosti 10 %) poskytuje zhruba 2,5 nm3 generátorového plynu. Co se týče energie, účinnost přeměny při procesu zplyňování se pohybuje v rozmezí 80–90 %.

Souproudá zplyňovací jednotka

U tohoto typu je vzduch přiváděn do sestupného pevného lože, anebo jsou pevná paliva a plyn odváděny dnem. Omezením u souproudých zplyňovací jednotka je jejich nižší celková účinnost a problémy s vyšší vlhkostí. Doba (5–10 minut) potřebná k zapálení a uvedení zařízení do pracovní teploty s dobrou kvalitou plynu je kratší než u protiproudého generátoru plynu.

Obr.: IlustračníTato zplyňovací jednotka je vhodná pro jednotky s vnitřním spalováním po řádném pročištění.

Tyto zplyňovací jednotky jsou nejvýhodnější pro ty aplikace, kde je potřeba čistý topný plyn a tam, kde je důležitá regulace teploty. Tyto zplyňovací jednotky můžete použít v aplikacích, vyžadujících teploty do hodnoty 600°C.

Typické aplikace, kde se souproudé zplyňovací jednotky úspěšně používají, jsou:

 • pece pro nepřetržitý provoz (chleba, sušenky, barvivo)
 • pece pro provoz v dávkách – rotační pec na chleba
 • sušky & sušení – čaj, káva, cívky moskyto, sušení papíru
 • kotle
 • tepelné fluidní předehřívače
 • žíhací pece
 • přímo vytápěné rotační pece
 • motory s vnitřním spalováním a kogenerace

Protiproudá zplyňovací jednotka

Img:IllustrationProtiproudá zplyňovací jednotka má jasně definované zóny pro částečné spalování, redukci a pyrolýzu. Vzduch je přiváděn spodem a působí na tok paliva jako protiproud. Plyn je odváděn z vyššího místa. Protiproudé zplyňovací jednotky dosahují nejvyšší účinnosti ve chvíli, kdy horký plyn stoupá spodním ložem paliva a udržuje zplyňovací jednotky na nízké teplotě. Značné teplo, vyvinuté plynem, se používá k předehřevu a sušení paliva.

Uvedené zplyňovací jednotky jsou nejvhodnější pro aplikace, kde je přípustné malé množství prachu ve spalinách a kde je vyžadována vyšší teplota plamene.

Typické aplikace, kde se protiproudé zplyňovací jednotky úspěšně využívají, jsou:

 • balené kotle
 • tepelné fluidní předehřívače
 • všechny typy fritéz
 • rotační typy trub
 • tavení hliníku/žíhací pec

Univerzální zplyňovací jednotky

Tyto zplyňovací jednotky jsou založeny na principu unášení průtoku a jsou schopny přeměňovat prakticky jakoukoliv biomasu na generátorový plyn ve vysoké kvalitě a se zanedbatelným podílem dehtu. Jediným omezením těchto zplyňovacích jednotek je velikost paliva, která je omezena rozměrem < 2 mm. Univerzální zplyňovací jednotky jsou unikátní svou schopností zplyňovat i paliva s nízkou kvalitou, jako jsou sójové lusky, hořčičné stvoly, slunečnicové slupky, olejovité slupky atd., obsahující vysoký podíl popela a mají nízkou kvalitu proudění.

Technologie a unikátní konstrukce reaktoru a efektivní systém sušení dodávky jsou výsledkem více než patnácti let nepřetržitého vývoje.

Hlavní znaky technologie práškového zplyňování biomasy GB Gasifired:

 • flexibilita surovin: vhodná pro téměř všechny druhy biomasy (v práškové formě)
 • neuvěřitelně malá velikost ploch
 • vysoká účinnost konverze uhlíku: > 98 %
 • kratší doba najíždění
 • vysoká dostupnost a nízké požadavky na údržbu
 • generátorový plyn bez dehtu

Universální zplyňovací jednotka je nejvhodnější pro aplikace se středními až vysokými požadavky na tepelnou energii, obvykle od 1 MWth (100 l/hod. ekvivalentu nafty).

Tyto systémy se vyrábějí na zakázku.

Výkonové řady zplyňovacích jednotek

výkonová řada spotřeba paliva vyrobená el.energie
[kWe/h] [kg/h] [kg/den] [t/rok] [MWh/rok]
80 96 2304 787 656
120 144 3456 1180 984
200 240 5760 1968 1640
400 480 11520 3936 3280
500 600 14400 4920 4100
800 960 23040 7872 6560
1000 1200 28800 9840 8200
1500 1800 43200 14760 12300
2000 2400 57600 19680 16400
2500 3000 72000 24600 20500
3000 3600 86400 29530 24600

Počet hodin provozu 8 200 [hod/rok] při vlhkosti biomasy cca 15 %.

Přednosti
 • Standardní návratnost < 48 měsíců
 • Plně automatizovaný systém zplyňování
  a hořáků
 • Nízké požadavky na údržbu, žádné pro- vozní riziko, snadný provoz
 • Kompaktní velikost plochy
 • Systémy pro různá paliva
 • Systém sušení plynu
 • Systém nulového dehtu/odpadu
 • Nejvyšší celková účinnost
Img: illustration Biomas Gasification Technology - presentation in PDF

Zplyňování biomasy - gasifikace -brožůra v PDF