jazyk cz

There is nothing so powerful as an idea whose time has come

Img: illustration

zplyňovací jednotky & použití

Syn-gas – generátorový plyn

Hlavními spalitelnými složkami generátorového plynu jsou oxid uhelnatý (20–25 % hmot. podíl), vodík (8–10 % hmot. podíl), metan (2–4 % hmot. podíl) a malá množství dalších plynných uhlovodíků, kromě dalších nespalitelných látek, jako jsou oxid uhličitý (8–10 % hmot. podíl) a dusík (45–55 % hmot. podíl). Obvyklá výhřevnost tohoto plynu je 5,02 MJ/m3 N, což je podstatně méně ve srovnání s LPG/CNG. Standardně tímto plynem dosáhneme teplot plamene přes 1 000 °C.

Možnosti využití

 • generátorový plyn, získaný technologií GB Gasifired, je možné využít jako zdroj energie pro výrobu elektrické energie a tepla (kogenerace – plynové motory určené pro spalování generátorového plynu)
 • generátorový plyn je možné přivádět potrubím ze zplyňovací jednotky (která může být umístěna mimo budovu závodu) do pecí, topenišť, atd., umístěných v budově závodu, a spalovat jej ve speciálně navržených hořácích namísto fosilních paliv jako jsou topný olej/lehká motorová nafta, zkapalněný ropný plyn/stlačený zemní plyn

Tak je možné efektivně nahradit nákladná kapalná/plynná paliva nízkonákladovým dřevem bez změn v provozu, teplotních profilech, s regulací teploty a s čistotou v oblasti podniku.

Pevný zbytek – popel

Obsah popelu se může výrazně měnit dle druhu biomasy a to v rozsahu 3–12 % k množství vstupního materiálu.
Popel z biomasy je čistým hnojivem bez obsahu nebezpečných látek.

Využití „generátorového plynu“ Syn-Gas

Rozdělení:

 • výroba elektrické energie a tepla (kogenerace)
 • přímé spalování plynu pro technologické procesy

Obr.: IlustračníVýroba elektrické energie

Spalování plynu v kogeneračních jednotkách

 • přeměna na elektrickou energii s vysokou účinností cca 38–41,5 %, tepelná účinnost 45–49 %, ORC moduly Green Machine pro využití tepla
 • výkonové řady kogeneračních jednotek od 80–3 000 kW
 • dodavatelé kogeneračních jednotek: Jenbacher, MWM Deutz, Cummins

Přímé spalování

 • využití plynu pro vytápění
 • technologická potřeba snížení nákladů na paliva přes 50 %
 • generátorový plyn je možné přivádět potrubím ze zplyňovací jednotky do pecí/topenišť atd. a spalovat jej ve speciálně navržených hořácích namísto fosilních paliv (topný olej/lehká motorová nafta/nafta/zkapalněný ropný plyn/stlačený zemní plyn) teplá voda, pára, technologický ohřev vzduchu

Použití v energetice

Plynový motor (KGJ) provozovaný na 100 % generátorového plynu

Generátorový plyn, získaný technologií GB Gasifired, je možné využít jako zdroj energie – pro plynové a naftové motory přeměněné na spalování generátorového plynu.

Standardní požadavky na zplyňování dřeva/biomasy k výrobě 1 jednotky energie, jak je uvedeno dále.

Energie 1 kWh
Požadovaná biomasa v kg* 1,15* - 1,5**

* obsah vlhkosti < 12 % výhřevná hodnota ~3 600 kcal/kg, ** max. obsah vlhkosti dřeva < 40 %

Plynový motor provozovaný na 100 % generátorového plynu

V režimu duálního paliva se úprava motoru omezuje na speciální rozváděcí sací potrubí, osazené směšovačem plynu-vzduchu. Pro zapálení (v závislosti na zatížení) je nutný úvodní vstřik nafty ve výši 15–30 % původní spotřeby (rovnající se přibližně spotřebě nafty u motoru, běžícího bez zatížení). Ztráta výkonu motoru při provozu s duálním palivem obvykle činí 20–25 %.

Naftový motor se může vrátit na 100% naftový provoz a 100% výkon ihned po vypnutí dodávky generátorového plynu do mísiče vzduchu – plynu.

Standardní požadavky na zplyňování dřeva/biomasy k výrobě 1 jednotky energie, jak je uvedeno dále.

Energie 1 kWh
Požadovaná biomasa v kg* 1,15 +
Nafta nutná v litrech < 0.1 Lt

* obsah vlhkosti < 12 %. výhřevná hodnota ~3 600 kcal/kg

Použití pro vytápění

GB Gasifired - Vergassen představuje jednoduché a spolehlivé řešení umožňující snížení nákladů na paliva přes 50 %. GB Gasifired- Vergassen přeměňuje dřevo ve spalitelný plyn (generátorový plyn) procesem, který je znám pod termínem termální zplyňování. Generátorový plyn je možné přivádět potrubím ze zplyňovací jednotky (který může být umístěn mimo budovu závodu) do pecí/ topenišť/atd., umístěných v budově závodu, a spalovat jej ve speciálně navržených hořácích namísto fosilních paliv jako jsou topný olej (F.O.)/ lehká motorová nafta (L.D.O.) /nafta/zkapalněný ropný plyn (LPG)/ stlačený zemní plyn (CNG).

Tak je možné efektivně nahradit nákladná kapalná/plynná paliva nízkonákladovým dřevem bez změn v provozu, teplotních profilech, s regulací teploty a s čistotou v oblasti podniku.

Standardní požadavky na zplyňování dřeva/biomasy k výrobě 1 jednotky energie, jak je uvedeno dále.

Palivo Nafta 1 litr L.D.O. 1 litr F.O. 1 litr L.P.G. 1 litr
Požadovaná biomasa v kg* 3.5-4.0 3.5-4.0 4-4.5 4.5-5.0

Přednosti
 • Standardní návratnost < 48 měsíců
 • Plně automatizovaný systém zplyňování
  a hořáků
 • Nízké požadavky na údržbu, žádné pro- vozní riziko, snadný provoz
 • Kompaktní velikost plochy
 • Systémy pro různá paliva
 • Systém sušení plynu
 • Systém nulového dehtu/odpadu
 • Nejvyšší celková účinnost
Img: illustration Biomas Gasification Technology - presentation in PDF

Zplyňování biomasy - gasifikace -brožůra v PDF