jazyk cz

There is nothing so powerful as an idea whose time has come

Img: illustration

VSTUPNÍ SUROVINA

Druhy paliva

Různé typy zplyňovacích jednotek potřebují různé druhy paliva, aby dosáhly nejlepší možné účinnosti.

Příklady druhů biomasy, které mohou zplyňovací jednotky využít

 • souproudá zplyňovací jednotka – dřevo, štěpka, brikety
 • protiproudá zplyňovací jednotka – štěpka, pelety
 • fluidní zplyňovací jednotka – stébelniny, sláma, trávy, piliny, peletky

Img: IllustrationImg: IllustrationImg: IllustrationImg: IllustrationImg: IllustrationImg: Illustration

 • brikety, peletky
 • odpad z obilovin
 • piliny
 • štěpka
 • sláma
 • kusové dřevo
Přednosti
 • Standardní návratnost < 48 měsíců
 • Plně automatizovaný systém zplyňování
  a hořáků
 • Nízké požadavky na údržbu, žádné pro- vozní riziko, snadný provoz
 • Kompaktní velikost plochy
 • Systémy pro různá paliva
 • Systém sušení plynu
 • Systém nulového dehtu/odpadu
 • Nejvyšší celková účinnost
Img: illustration Biomas Gasification Technology - presentation in PDF

Zplyňování biomasy - gasifikace -brožůra v PDF