jazyk cz

There is nothing so powerful as an idea whose time has come

Img: illustration

ČASTÉ DOTAZY (FaQ)

I. Technické (proces)

Co je zplyňovací jednotka na biomasu?

Zplyňovací jednotka na biomasu je zařízení, které přeměňuje biomasu (dřevěné bloky, dřevěné třísky, rýžové slupky, piliny, sláma, tráva, zahradní odpad a další zbytky ze zemědělské výroby) na spalitelný plyn, který se označuje jako „generátorový plyn“. Generátorový plyn má nižší výhřevnost než CNG/LPG, ale stále je možné jej použít v pecích/topeništích tam, kde jsou teplotní požadavky do 900 °C.

Jaký je plyn, získaný ze zplyňovací jednotky?

Plyn, vyrobený ve zplyňovací jednotce, se nazývá „generátorový plyn“. Hlavními spalitelnými složkami generátorového plynu jsou oxid uhelnatý (20–25 % hmot. podíl), vodík (8–10 % hmot. podíl), metan (2–4 % hmot. podíl) a malá množství dalších plynných hydrouhlovodíků kromě dalších nespalitelných látek, jako jsou oxid uhličitý (8–10 % hmot. podíl) a dusík (45–55 % hmot. podíl). Obvyklá výhřevnost tohoto plynu je 1 200 kcal/m3, což je o mnoho méně ve srovnání s LPG/CNG. Standardně tímto plynem dosáhneme teplot plamene přes 1 000 °C.

Jak zplyňovací jednotka GB Gasifired pracuje?

Zplyňovací jednotka je tepelný reaktor, který tepelně krakuje biomasu do plynného stavu vyvozením intenzivního tepla v atmosféře s regulovanou nepřítomností kyslíku. Biomasa se dodává horní stranou reaktoru a gravitací postupuje směrem dolů na rošt. Při tomto pohybu proudí přes „sušící“, „pyrolýzní“, „řízenou spalovací“ a „redukční“ zónu, v tomto pořadí. Hranice každé z těchto výše zmíněných zón nejsou pevné, ale přechodné. V závislosti na charakteristice dřeva a zatížení se také mění výška každé zóny. Každá z uvedených zón, která se podílí na konkrétní části reakce, má za následek vytvoření „generátorového plynu“ a popela/dřevěného uhlí na konci redukční zóny tam, kde je umístěn rošt.

Jaká je maximální dosažitelná pracovní teplota s použitím generátorového plynu/zplyňovací jednotky?

Zplyňovací jednotka je tepelný reaktor, který tepelně krakuje biomasu do plynného stavu vyvozením intenzivního tepla v atmosféře s regulovanou nepřítomností kyslíku. Biomasa se dodává horní stranou reaktoru a gravitací postupuje směrem dolů na rošt. Při tomto pohybu proudí přes „sušící“, „pyrolýzní“, „řízenou spalovací“ a „redukční“ zónu, v tomto pořadí. Hranice každé z těchto výše zmíněných zón nejsou pevné, ale přechodné. V závislosti na charakteristice dřeva a zatížení se také mění výška každé zóny. Každá z uvedených zón, která se podílí na konkrétní části reakce, má za následek vytvoření „generátorového plynu“ a popela/dřevěného uhlí na konci redukční zóny tam, kde je umístěn rošt.

Jaká je maximální dosažitelná pracovní teplota s použitím generátorového plynu/zplyňovací jednotky?

Aplikace s požadavky na teplotu až 900°C mohou používat generátorový plyn/zplyňovací jednotky bez jakýchkoliv problémů a beze změny existujícího systému. S předehřevem vzduchu je možné splnit teplotní požadavky až do hodnoty 1 100 °C.

Přednosti
  • Standardní návratnost < 48 měsíců
  • Plně automatizovaný systém zplyňování
    a hořáků
  • Nízké požadavky na údržbu, žádné pro- vozní riziko, snadný provoz
  • Kompaktní velikost plochy
  • Systémy pro různá paliva
  • Systém sušení plynu
  • Systém nulového dehtu/odpadu
  • Nejvyšší celková účinnost
Img: illustration Biomas Gasification Technology - presentation in PDF

Zplyňování biomasy - gasifikace -brožůra v PDF