jazyk cz

There is nothing so powerful as an idea whose time has come

Img: illustration

Výhody technologie GB Gasifired

Systémy zplyňovacích jednotek dodávaných GB Gasifired se vyznačují mnoha jedinečnými znaky, díky kterým jsou ideálním řešením pro oblast průmyslového vytápění a energie.

Jednoduchost, snadný provoz, snadné naplnění, jednoduché spuštění

Vše, co potřebujete k najetí systému GB Gasifired, je zapalovač a několik lehkých latí. O zbývající část najetí se postará sama zplyňovací jednotka, která zajistí, že se oheň rozhoří co nejdříve a co nejefektivněji to bude možné.

Img: IllustrationČistý generátorový plyn

Díky tomu, že zplyňovací jednotky GB Gasifired produkují výjimečně čistý generátorový plyn, zůstávají výměníky tepla čisté, a vyžadují jen minimální údržbu a prostoje. Čistý generátorový plyn je také možné použít u aplikací určených přímo k ohřevu a sušení, např. sušičky sezamových semínek, zařízení na výrobu sušenek, požehovací stroje, rotační sušičky, sušící pece, vápenky atd., anebo je možné jej přivádět do plynového motoru pro výrobu elektřiny.

Nízké hodnoty prachových částic

GB Gasifired zplyňovací jednotky vypouští extrémně nízké emise prachových částic
(obvykle < 50 mg/ m3), což může eliminovat požadavek na zařazení zařízení regulujících
znečištění vzduchu, jako jsou vícestupňové elektrostatické odlučovače anebo textilní filtry v závislosti na druhu paliva.

Vysoká účinnost

Díky své neobyčejné konstrukci dosahují zplyňovací jednotky dodávané GB Gasifired extrémně vysokých
účinností, u některých typů až 91 %.

Nepřímé chlazení plynu

Systém GB Gasifired používá pouze nepřímý chladič plynu, čímž je eliminována nutnost mokrého čištění plynu. Z tohoto důvodu tedy nevzniká žádný „lepivý“ dehet a odpady obsahující dehet je možné zpracovat/ukládat.

Systém filtrace horkého plynu

GB Gasifired - Vergassen obsahuje unikátní systém jemné filtrace horkého plynu (volitelný), první svého druhu, který umožňuje čištění horkých plynů (teploty až do 600 °C). Suchá filtrace plynu má účinnost přes 96 % u částic větších než 10 mikronů. Standardně produkuje čistý plyn s hodnotami prachových částic méně než 50 mikrogramů/m3.

Kompaktní velikost plochy

Řada GB Gasifired - Vergassen představuje neobyčejně kompaktní zplyňovací jednotku. Standardní systém 600 KWth s reaktorem, čištěním plynu a manipulačním systémem by zabral prostor o velikosti pouze 20 stop x 20 stop (nepočítaje skladování paliva). Konstrukce systému zahrnuje nosnou konstrukci a přístupové plošiny. Pro reaktor nejsou nutné žádné základy. Takže je nutná jen příprava stavby a drobné stavební práce.

Img: IllustrationVysoký poměr redukce výkonu

Výkon zplyňovacích jednotek je možné zredukovat až na 1/3 jeho maximální kapacity, přičemž stabilita provozu zůstane zachována.

Rychlé najetí a odstavení

Řada zplyňovacích jednotek GB Gasifired - Vergassen se vyznačuje extrémně rychlým najetím, a dosáhne 75 % své kapacity do 30 minut ze studeného najetí, a do 15 minut od opakovaného najetí (restartu) (do 12 hodin od odstavení). Doba potřebná k odstavení je obvykle kratší než 15 minut.

Chod naprázdno v období nízkého zatížení

Zplyňovací jednotky GB Gasifired se rychle dostanou do režimu chodu naprázdno, kde mohou zůstat v pohotovostním režimu po dlouhou dobu, jako je např. víkendová odstávka, bez spotřeby paliva, a poté je možné je uvést do plného provozu do dvou hodin. Tím provozovatel šetří palivo a vyhne se odstávkám a opětovnému najíždění v obdobích s nízkou spotřebou tepla.

Flexibilita paliva

GB Gasifired může zpracovat širokou škálu palivového dřeva, včetně dřevěných třísek, dřevěných špalíků, biomasových briket, slámy, zahradního odpadu, trávy a další biomasy jak ve formě prášku, tak do velikosti 10 cm.

Nízké kapitálové náklady

Energetické systémy – zplyňovací jednotky + KGJ GB Gasifired jsou levnější díky tomu, že jejich konstrukce je jednodušší, vyžaduje méně příslušenství a má méně pohyblivých částí. Ve srovnání s konvenčními systémy zplyňování je systém sběru popela plně automatický, jednodušší, méně nákladný a snáze provozovatelný.

Nízké náklady na provoz a údržbu

Zplyňovací jednotky GB Gasifired jsou levnější, co se týče provozu a údržby, protože mají jednodušší konstrukci a vyžadují méně příslušenství. Nižší rychlosti plynu a teploty ve zplyňovací jednotce umožňují delší životnost a méně náročnou údržbu vyzdívky. Snížená abraze částic má pak za následek menší opotřebení vyzdívky zplyňovací jednotky.

Nadřazené řízení provozu, velké rozkročení mezi plným a minimálním výkonem, schopnost chodu naprázdno, regulace generátorového plynu a schopnost eliminovat tavení popela přispívají k tomu, že zplyňovací jednotky GB Gasifired jsou velmi jednoduché a jejich provoz je snadný ve srovnání s konvenčními postupy zplyňování/spalování. Z tohoto důvodu jsou nutné pouze minimální zásahy ze strany provozovatele a provozní náklady jsou nízké.

Jednoduchý, plně automatizovaný provoz (moderní, uživatelsky komfortní regulátor)

Zplyňovací jednotky GB Gasifired jsou plně automatizované pro provoz bez obsluhy s nejmodernějším ovládáním. GB Gasifired přichází s ovladačem, který je uživatelsky jednoduchý, a který řídí celý proces zplyňování a reguluje dodávku do systému hořáku/motoru. Řídicí systém je navržen tak, aby zajišťoval bezpečný a efektivní provoz energetického systému.

Dle požadavku zákazníka mohou být systémy GB Gasifired – Vergassen buď plně, nebo částečně automatizované. Volitelný modul automatizace obsahuje:

Img: Illustration
 1. regulátor tlaku reaktoru – k udržení přesného požadovaného množství plynu a jeho kvality
 2. synchronizátor zatížení – pro kontrolu a regulaci výroby plynu dle požadavku na zatížení. Tak je eliminována možnost přetlakování přebytečného plynu/nízká disponibilita tepla, a také je eliminována potřeba zapálení přebytečného plynu
 3. automatický provoz filtru – k předcházení problémů jako je ucpání a přenos prachu z filtru
 4. regulace dle zatížení (volitelná) – výroba plynu (a následně spotřeba palivového dřeva) je automaticky regulována tak, aby odpovídala požadavkům tepelného zatížení
 5. široká škála hořáků vhodných pro jakoukoliv aplikaci (plně
  automatizované hořáky)
 6. PLC panel, dálkové ovládání
Přednosti
 • Standardní návratnost < 48 měsíců
 • Plně automatizovaný systém zplyňování
  a hořáků
 • Nízké požadavky na údržbu, žádné pro- vozní riziko, snadný provoz
 • Kompaktní velikost plochy
 • Systémy pro různá paliva
 • Systém sušení plynu
 • Systém nulového dehtu/odpadu
 • Nejvyšší celková účinnost
Img: illustration Biomas Gasification Technology - presentation in PDF

Zplyňování biomasy - gasifikace -brožůra v PDF